• Waarde Stroom Analyse

  Waarde Stroom Analyse

  Een Waarde Stroom Analyse is een analyse van een proces met als doel het proces te verbeteren. Proces beschrijvingen zijn meestal bedoeld ter vastlegging en borging van processen (hoewel daar in de praktijk vaak weinig mee gebeurt behalve een ISO certificaat bemachtigen).
  Lees hier de blog over de speciale toepassing van een aangepaste vorm van Waarde Stroom Analyse bij Zinzia. Doel was hier het helder krijgen van problemen in het proces en teambuilding.

 • Pull Planning in actie

  Pull Planning in actie

  Pull Planning is een toepassing van het Pull principe van Lean op Project Management. Pull Planning is in de bouw ontwikkeld, maar kan ook in andere project omgevingen worden toegepast. Pull Planning voegt met name waarde toe bij complexe projecten waar veel verschillende spelers betrokken zijn met veel onderlinge afhankelijkheden.

  FlexQCD heeft de Pull Planning methode succesvol ingezet in de Energie markt. Hier wordt veel gewerkt met externe aannemers en veel verschillende disciplines binnen het bedrijf zelf. De klant heeft ook een actieve rol binnen projecten. De resultaten van Pull Planning zijn:
  - lagere (faal)kosten
  - betere grip op het project
  - afspraken worden beter nagekomen (enorm betrouwbare planning)
  - hoge mate van teamwork
  - veel duidelijker inzicht wie, wat, wanneer doet
  - kennis wordt beter benut
  - tevreden klant

  De mensen die ervaring hebben met de Pull Planning willen de methode voortaan altijd inzetten.

 • Scrum – Kanban – Agile – Lean ICT

  Scrum – Kanban – Agile – Lean ICT

  Scrum

  Scrum is een toepassing van de Pull, Flow en Continu Verbeteren principes van Lean op Software ontwikkeling. Scrum is speciaal voor software ontwikkeling ontwikkeld en zorgt voor:
  - snellere time to market (doorlooptijden)
  - beter aansluiten bij klantwensen
  - hogere kwaliteit
  - versneld leren van teamleden
  - lagere kosten
  - tevreden klanten

  Scrum is een iteratieve team werkmethode, waarbij de te ontwikkelen features de variabele zijn. De aspecten die normaal vaak variabel zijn worden vastgezet: tijd en geld.
  FlexQCD heeft de Scrum methode succesvol ingezet bij iPad app ontwikkeling. Waar vaak gedacht wordt dat Scrum alleen goed werkt bij teams van minimaal 6 mensen hebben we succes geboekt met een groep van 3 mensen. Maar ook op een technische engineering afdeling van een Ingenieursbureau hebben we de Scrum/Kanban methode met succes toegepast. Scrum is niet alleen geschikt voor ICT!

   

  Kanban 

  Kanban* is een variant op Scrum en wordt al lang gebruikt binnen bedrijven die met Lean werken. Ook hier zijn Pull, Flow en Continu Verbeteren de leidende principes.
  Het grootste verschil met Scrum is dat de tijd niet wordt vastgezet, maar het aantal onderhanden werkzaamheden dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.
  Kanban is erg geschikt voor operationele afdelingen die veel variatie in klussen hebben. Denk aan support afdelingen, onderhoudsafdelingen, maar ook administratieve processen kunnen prima met Kanban worden bestuurd en verbeterd. Zelfs in de zorg worden varianten van Kanban gebruikt.

  * Kanban is een Japans woord en eigenlijk een algemene Lean term die vertaald kan worden als “signaal of signaalbord”. Kanban kaartjes worden Lean productie bedrijven gebruikt in Just In Time systemen voor voorraad beheersing.

   

  Agile

  Agile is een bredere opvatting van Lean concepten voor ICT. Je zou kunnen zeggen dat Scrum en Kanban onder Agile vallen en Agile weer onder Lean.
  Waar Scrum en Kanban tools zijn voor het prioriteren en managen van het werk, heeft Agile extra methodes als Test Driven Development, eXtreme Programming, Pair Programming, etc.

   

  Lean voor ICT

  Door het gehele palet aan Lean principes toe te passen op een ICT organisatie is nog meer winst te behalen. Waar Agile, Scrum en Kanban focussen op de ontwikkelafdeling, kan Lean binnen de gehele organisatie toegepast worden om zo optimaal aan te sluiten bij de gewenste waarde voor de klant en ook verspillingen in andere afdelingen op te lossen.

   

RESPECT

Respect staat bij FlexQCD voor het werkelijk luisteren naar medewerkers om zo de medewerkers te helpen bij het zoeken van bron-oorzaken van problemen, om vanuit die kennis de ervaring van de medewerkers in te zetten bij het bedenken van tegenmaatregelen.img

VISUEEL

In fabrieken zijn problemen vaak duidelijk zichtbaar, in administratieve- en zorgprocessen veel minder. Om problemen zichtbaar te maken is visualiseren in dit soort omgevingen nog veel belangrijker. Visualiseren is mogelijk van Strategisch tot Operationeel niveau.img

CONTINUE VERBETEREN

Zodra problemen aan de oppervlakte zijn gebracht is het zaak ze gestructureerd op te lossen. Door elke dag weer kleine verbeteringen door te voeren en waar nodig - minder frequent - grote verbeteringen, wordt de organisatie elke dag een beetje beter.img

Het doel van FlexQCD is organisaties te begeleiden bij het succesvol ontwikkelen naar business excellence, waarbij maximale waarde wordt gecreëerd voor alle belanghebbenden zoals klanten, medewerkers, aandeelhouders en de omgeving.

Klanten kunnen na een periode van opleiding, begeleiding en coaching zelfstandig verder met het ontwikkelen van hun organisatie richting excellentie volgens Lean principes. FlexQCD werkt met de Lean methodiek.

Lean is een filosofie die uitgaat van het leveren van optimale waarde aan de klanten. Alles wat geen waarde toevoegt wordt beschouwd als verspilling en dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

- Verhogen van de flexibiliteit van de organisatie door meer uit te gaan van de kwaliteit en kennis van de mensen in de organisatie (Flex)
- Verhogen van de geleverde kwaliteit (Q = Quality)
- Reduceren van kosten (C = Costs)
- Verhogen leverbetrouwbaarheid (D = Delivery, vaak ook als verkorten doorlooptijden vertaald)

Zeker in de zorg, maar ook bij andere organisaties is er vaak een vijfde aspect dat een grote rol speelt: S = Safety = Hogere Veiligheid, denk aan medicatieveiligheid, aan veilig werken met gevaarlijke materialen of in gevaarlijke omgevingen Klik hier voor de reden waarom met Lean al deze doelen gelijktijdig bereikt kunnen worden.