• Lean in de zorg

  Lean in de zorg

  Lean wordt met wisselend succes toegepast in de zorg. De ervaring heeft geleerd dat lean alleen succesvol kan zijn als volgens de lean principes wordt gewerkt.

  Valkuilen:

  • een te grote focus op de tools in plaats van de principes
  • te weinig focus op de cliënt/patiënt en klantwaarde
  • alleen verbeterprojecten doen met zogenaamde “Belts” (green, black belts) of coaches
  • lean niet gedreven vanuit de top van de organisatie (lean vaak gedelegeerd aan een MT lid)
  • volgens lean principes managen niet de standaard methode
  • medewerkers niet betrekken
  • (blind) kopiëren van anderen
  • focus op kosten reductie (de lean filosofie kent de volgorde Veiligheid, Kwaliteit, Levering, Kosten)
  • geen connectie tussen verbeteren en de organisatie doelen
  • onvoldoende begrip van lean
  • medewerkers onvoldoende tijd gunnen zich te ontwikkelen


  Op de foto een voorbeeld van een Waarde Stroom Analyse in de zorg.
  Lees hier de blog over de speciale toepassing van een aangepaste vorm van Waarde Stroom Analyse bij Zinzia. Doel was hier het helder krijgen van problemen in het proces en teambuilding.

 • Scrum – Kanban – Agile

  Scrum – Kanban – Agile

  Scrum
  Scrum is een toepassing van de Pull, Flow en Continu Verbeteren principes van lean op software ontwikkeling en zorgt voor:

  • snellere time to market (doorlooptijden)
  • beter aansluiten bij klantwensen
  • hogere kwaliteit
  • versneld leren van teamleden
  • tevreden klanten
  • lagere kosten

   

  Scrum is een iteratieve team werkmethode, waarbij de te ontwikkelen producten (de inhoud) de variabele zijn. De aspecten die bij software ontwikkeling vaak variabel zijn worden bij Scrum vastgezet: tijd en geld.

  FlexQCD heeft de Scrum methode succesvol ingezet bij app ontwikkeling voor de iPad, maar ook verschillende Engineering toepassingen. Waar vaak gedacht wordt dat Scrum alleen goed werkt bij teams van minimaal 6 mensen hebben we succes geboekt met een groep van 3 mensen.

  Scrum is niet alleen geschikt voor ICT!
  Ook op een technische engineering afdeling van een Ingenieursbureau hebben we de Scrum/Kanban methode met succes toegepast.

   

  Kanban
  Kanban* is een variant op Scrum en wordt al lang gebruikt binnen bedrijven die met lean werken. Ook hier zijn Pull, Flow en Continu Verbeteren de leidende principes.

  Het grootste verschil met Scrum is dat de tijd niet wordt vastgezet, maar het aantal onderhanden werkzaamheden dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.
  Kanban is erg geschikt voor operationele afdelingen die veel variatie in klussen hebben. Denk aan support afdelingen, onderhoudsafdelingen, maar ook administratieve processen kunnen prima met Kanban worden bestuurd en verbeterd. Zelfs in de zorg worden varianten van Kanban gebruikt.

  * Kanban is een Japans woord en eigenlijk een algemene Lean term die vertaald kan worden als “signaal of signaalbord”. Kanban kaartjes worden Lean productie bedrijven gebruikt in Just In Time systemen voor voorraad beheersing.

   

  Agile
  Agile is een bredere opvatting van Lean concepten voor ICT. Je zou kunnen zeggen dat Scrum en Kanban onder Agile vallen en Agile weer onder lean.

  Waar Scrum en Kanban tools zijn voor het prioriteren en managen van het werk, heeft Agile extra methodes als Test Driven Development, eXtreme Programming, Pair Programming, etc.

   

  Lean voor ICT
  Door het gehele palet aan lean principes toe te passen op een ICT organisatie is nog meer winst te behalen. Waar Agile, Scrum en Kanban focussen op de ontwikkelafdeling, kan lean binnen de gehele organisatie toegepast worden om zo optimaal aan te sluiten bij de gewenste waarde voor de klant en ook verspillingen in andere afdelingen op te lossen.

   

 • Pull Planning in actie

  Pull Planning in actie

  Pull Planning is een toepassing van het Pull principe van lean op Project Management. Pull Planning is in de bouw ontwikkeld, maar kan ook in andere project omgevingen worden toegepast. Pull Planning voegt met name waarde toe bij complexe projecten waar veel verschillende spelers betrokken zijn met veel onderlinge afhankelijkheden.

  FlexQCD heeft de Pull Planning methode succesvol ingezet in de Energie markt. Hier wordt veel gewerkt met externe aannemers en veel verschillende disciplines binnen het bedrijf zelf. De klant heeft ook een actieve rol binnen projecten. De resultaten van Pull Planning zijn:

  • lagere (faal)kosten
  • betere grip op het project
  • afspraken worden beter nagekomen
  • hoge mate van teamwork en gelukkiger betrokkenen
  • veel duidelijker inzicht wie, wat, wanneer doet
  • kennis wordt beter benut
  • een uitstekende basis voor continu verbeteren
  • tevreden klant

RESPECT

Respect staat bij FlexQCD voor het oordeelvrij luisteren naar medewerkers om zo de medewerkers te helpen bij het zoeken van bron-oorzaken van problemen. En dan de kennis en ervaring van de medewerkers in te zetten bij het realiseren van verbetermaatregelen.img

VISUEEL

In administratieve- en zorgprocessen zijn problemen vaak moeilijk direct te zien. Als je problemen niet ziet zal je ze ook niet oplossen. Om problemen zichtbaar te maken is visualiseren cruciaal. Visualiseren is mogelijk op elk niveau, Strategisch, Tactisch en Operationeel.img

CONTINU VERBETEREN

Zodra problemen aan de oppervlakte zijn gebracht is het zaak ze gestructureerd op te lossen. Door elke dag weer kleine verbeteringen door te voeren en waar nodig - minder frequent - grote verbeteringen, wordt de organisatie elke dag een beetje beter.img

Klanten van FlexQCD kunnen na een periode van opleiding, begeleiding en coaching zelfstandig verder met het ontwikkelen van hun organisatie richting excellentie. FlexQCD werkt vanuit een basis van de lean methodiek, aangevuld met Agile, Scrum, Kanban en Six Sigma gereedschappen waar dat nuttig is.

Lean is een filosofie die uitgaat van het leveren van optimale waarde(*) aan de klanten. Een organisatie die lean (be)oefent heeft als uitgangspunt haar medewerkers te ontwikkelen naar zelfstandig verbeterende professionals door ze te ondersteunen bij Continu Verbeteren.

Mensen lossen problemen op en verbeteren, dagelijks.

De doelen van lean zijn verwerkt in de naam van FlexQCD:

 • Verhogen van de flexibiliteit van de organisatie door meer uit te gaan van de kwaliteit en kennis van de mensen in de organisatie (Flex)
 • Verhogen van de geleverde kwaliteit (Q = Quality)
 • Reduceren van kosten (C = Costs)
 • Verbeteren levering van product/dienst (D = Delivery, bijv. verkorten doorlooptijden en verhogen leverbetrouwbaarheid)

 

Zeker in de zorg, maar ook bij andere organisaties is er vaak een vijfde aspect dat een grote rol speelt: S = Safety = Hogere Veiligheid, denk aan medicatieveiligheid, aan veilig werken met gevaarlijke materialen of in gevaarlijke omgevingen. Klik hier voor de reden waarom met lean al deze doelen gelijktijdig bereikt kunnen worden.

 

* Alles wat geen waarde toevoegt wordt beschouwd als verspilling en dient zoveel mogelijk te worden beperkt.