Continu Verbeteren

“PDSA”

Cultuur
Met Continu Verbeteren proberen we de Veiligheid, Kwaliteit, Levering en Kosten steeds weer op een hoger plan te krijgen. Het gaat om verbeteren in kleine stapjes. Uiteraard kan je ook grote verbeteringen realiseren, maar een gestage stroom van kleine verbeteringen is een belangrijke basis voor een Continu Verbeteren cultuur.

Een cultuur kan je definiëren als het gemiddelde van de gewoontes in een organisatie. Gewoontes worden gevormd door iets regelmatig te doen. Goede gewoontes worden gevormd door het op de juiste manier te doen.

Regelmatig – dagelijks
Een organisatie als Toyota die bekend staat om hun sterke Continu Verbeteren cultuur streeft ernaar om iedereen, elke dag te laten verbeteren. Dat kan alleen als de verbeteringen niet te groot zijn.
Voordelen van het aanpakken van kleine problemen:

  • ze krijgen de kans niet groot te worden
  • verbeteringen zijn eenvoudig te testen (en te verwerpen als het niet blijkt te werken)
  • het verbeteren kost niet zoveel tijd
  • minder weerstand omdat de veranderingen klein zijn
  • je kan vaker oefenen


Juiste manier – de PDSA cyclus
Continu Verbeteren doe je het beste door te kijken naar de feiten. Elke verbetering wordt dus eerst getoetst voordat deze de nieuwe standaard wordt.

Kleine verbeteringen worden door de medewerkers zelf bedacht en uitgevoerd. Hiervoor wordt de wetenschappelijke methode gebruikt: Plan – Do – Study (of Check) – Adjust (of Act).

Plan In de Plan fase wordt een hypothese gedefinieerd: als we dit doen, verwachten we dat.
Do In de Do fase testen we de hypothese uit (experiment).
Study In de Study fase onderzoeken we of de resultaten zijn zoals we verwachtte en wat we verder geleerd hebben. Zo niet volgt een nieuwe cyclus, de hypothese was blijkbaar niet correct.
Act/Adjust In de Act/Adjust fase wordt de verbetering verwerkt in de standaard en/of aangepast indien nodig.

Ga Kijken
Een belangrijk lean principe is het Ga Kijken principe. Metingen zijn belangrijk, maar geven een ééndimensionaal beeld van de werkelijkheid. Observatie met alle zintuigen geeft een zoveel rijker beeld van de situatie. Het biedt ook de mogelijkheid om de ervaringen van betrokkenen te vernemen (respect). In de praktijk gaat het toch altijd anders dan hoe het vooraf bedacht was. Gaan Kijken stelt je in staat een compleet beeld van de situatie op te nemen, wat leidt tot betere coaching en verbetermaatregelen.

Standaardisatie
Is het resultaat wel volgens verwachting wordt de tegenmaatregel door de medewerkers vastgelegd in een nieuwe standaard of aangepast in een bestaanden standaard en consensus bereikt over het voortaan toepassen van de standaard. Consensus is geen water bij de wijn methode, maar de houding: “zolang je geen betere resultaten kan aantonen met jouw methode, pas je deze standaard toe”.

De nieuwe/aangepaste standaard kan dan breder worden toegepast. Uiteraard niet door blind te kopiëren, blijven nadenken is het motto. Wordt het probleem in andere situaties of op andere afdelingen identiek beleefd, of is het toch net even anders? Dan kan de verbetering ter inspiratie dienen voor verbeteraars op andere afdelingen.

De thema’s Respect, Visueel en Continu Verbeteren versterken elkaar. Respect voor de kennis/kunde van de medewerker, het Visueel maken van proces prestaties om knelpunten naar de oppervlakte te forceren en Continu Verbeteren als wetenschappelijke methode voor verbeteren.

 

Noot: lean gaat uit van 14 principes, Continu Verbeteren is een overkoepelend thema dat meerdere principes raakt.