Respect

Respect

Respect is één van de kernbegrippen van lean die mij het meest aanspreekt. Door respect ontstaat vertrouwen en met vertrouwen gaat alles veel soepeler. Met respect wordt ook bedoeld mensen ontwikkelen naar hun maximale kunnen.

Respect van management naar medewerkers
Medewerkers zijn onze belangrijkste asset is binnen lean geen loze kreet, maar wordt door gedrag geleefd. De kennis en ervaring van medewerkers wordt dagelijks ingezet bij het continue verbeteren van de kwaliteit van het geleverde werk. Scania, een bedrijf dat ruim 20 jaar met lean bezig is verwoord dat mooi met hun basisprincipe: “Foutvrij van mij”. Zo wordt het leveren van een hoogstaand kwalitatief product een persoonlijke zaak.

Bij organisaties die de lean filosofie nastreven wordt de ontwikkeling van medewerkers dagelijks in de praktijk gebracht door medewerkers zo breed mogelijk te trainen voor verschillende taken. Verloop van medewerkers is binnen organisaties die lean (be)oefenen extreem laag, medewerkers kunnen zich blijvend ontwikkelen in een veilige omgeving waar ze gerespecteerd en uitgedaagd worden.

Het respect principe gaat dus om het gebruik maken van de denkkracht van de medewerkers en niet alleen van de handjes. Medewerkers zijn actief betrokken en worden actief gestimuleerd om met verbeteringen te komen. Respect voor kennis en ervaring.

De medewerkers zijn degenen die de waarde toevoegen voor de klant/cliënt/patiënt. De medewerkers dienen daarom optimaal ondersteund te worden in het veilig, foutloos, tijdig en efficiënt uitvoeren van hun taak. Alle andere zaken binnen de organisatie dienen daarom expliciet ondersteunend te worden gemaakt aan de taak van het toevoegen van waarde voor de klant.

Respect van medewerkers naar management
Medewerkers krijgen vanzelf respect voor een management dat besluiten samen met hen neemt, gebaseerd op feiten die voortkomen uit de ervaringen van de werkvloer. Besluiten die niet geworteld zijn in de expliciete kennis en feitelijkheden kunnen in lean opzicht geen goeie besluiten zijn. Resultaat is een teleurgestelde werkvloer die terecht een afstand ervaart van de mensen in de ivoren toren (“ze snappen het niet“). Een manager die lean (be)oefent is vaak op de werkvloer te vinden om samen met medewerkers uit te vogelen wat goed werkt en wat niet. Management zal nieuwe initiatieven dan ook altijd toetsen aan de werkvloer om betere besluiten voor te bereiden en uiteindelijk te nemen. Betrek je de mensen van de werkvloer dan ervaren zij respect voor hun kennis en ervaring en zullen zij antwoorden met respect naar het management.

Lex van den Elsen (Louwman & Parqui, Toyota importeur) zegt het zo:

‘Het geheim zit hem in respect voor elkaar, en goed teamwork. Wat hebben grote leiders gemeenschappelijk? Dat blijkt altijd hetzelfde te zijn: een combinatie van een grote persoonlijkheid met een klein ego. En nooit andersom.’

Respect van bedrijf naar leveranciers
Behandel leveranciers zoals je zelf ook behandeld wil worden, uitgedaagd worden, met respect voor de marge die ze moeten maken om te kunnen overleven. Dit is onderdeel van de lange termijn visie die lean organisaties ook op hun relaties met leveranciers hebben. Respect in dit opzicht betekent ook je leveranciers helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Je leveranciers maken een belangrijk deel uit van je totale waarde keten en dus van de waarde die wordt geleverd aan jouw klant/cliënt/patiënt.

Respect van organisatie naar de samenleving en directe omgeving
Elke organisatie heeft te maken met de directe omgeving waarin zij opereert. Door goed te zijn voor de omgeving, is de omgeving ook goed voor jou.

 

Het respect principe is dus niet alleen bedoeld om aardig te zijn voor anderen, er zit een aspect van wederkerigheid in, win win…

 

Noot: lean gaat uit van 14 principes, respect is een overkoepelend thema dat meerdere principes raakt.